Andrej Doboš: Grafická tvorba 1966 - 1967

termín: 1967/10 - 1967/11
instituce: Galéria Cypriána Majerníka
typ výstavy: autorská