Andrej Doboš: Z novej tvorby

termín: 1981/11 - 1981/12
instituce: Východoslovenská galéria
typ výstavy: autorská