Aleš Svoboda: Proměnlivé struktury

termín: 2011/12/07 - 2012/01/31
instituce: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
typ výstavy: autorská