Transgender Me

termín: 2011/08/11 - 2011/08/28
instituce: Galerie NoD
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Transsexualita je dle Mezinárodní klasifikace nemocí jednou z poruch pohlavní identity, a to „touhou žít a být vnímán jako člen opačného pohlaví, doprovázenou přáním vytvořit pomocí chirurgické a hormonální léčby své tělo co nejvíce podobné tělu preferovaného pohlaví“. Co se ale za formální definicí skrývá? Jak tato stále tabuizovaná menšina lidí žije a s jakými problémy se v každodenním životě potýká? Výstava fotografií a videa Transgender Me nabídne několik pohledů na problematiku

transgenderu od expresivních dokumentárních fotografií zachycující průběh a důsledky přeměny dvou konkrétních lidí, přes reflexi úlohy virtuálního prostoru pro život některých translidí, až po hledání a přijímaní vlastního transgender Já. Jistým přesahem, jenž výstava nabízí, je pozastavení se nad společenskými normami pro určení pohlaví, a od něj se odvíjejících sociálních rolí, jako produktu primárních pohlavních znaků člověka - ovšem bez možnosti osobního výběru.