Obr.

termín: 2011/05/17 - 2011/06/15
instituce: Galerie NoD
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Malířská skupina Obr. byla založena v roce 2006 a měla zpočátku celkem pět členů (David Hanvald, Josef Achrer, Martin Krajc, Karel Štědrý a Ondřej Maleček), kteří studovali buď u Stanislava Diviše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové nebo u Michaela Rittsteina na Akademii výtvarných umění v Praze. V současné době jsou už jen čtyři, Ondřej Maleček skupinu opustil. Spolupracuje s nimi teoretik Martin Dostál, který o nich vedle Sandry Baborovské napsal základní texty.

Obr. má za sebou několik společných výstav u nás i v zahraničí. V roce 2007 byla uspořádána výstava skupiny v Galerii Louvre na Národní třídě v Praze, na podzim 2008 v bavorském Landshutu a ještě téhož roku v pražském Mánesu. Na podzim 2009 se uskutečnil zajímavý projekt ve veřejném prostoru nazvaný Krychle. Šlo o prezentaci malby členů skupiny v architektonicky promyšlených, divákům volně přístupných „buňkách“ umístěných v Praze na Klárově. Pro Galerii NoD malíři připravují výběr z obrazů z poslední doby, které ještě nebyly vystaveny.