Architekt ing. Zdeněk Lang: Výstava prací v kabinetu achitektury

termín: 1988/09
instituce: Galerie Stará radnice
typ výstavy: autorská