Arnošt Folprecht: Obrazy

termín: 1967
instituce: Státní spořitelna, dvorana
typ výstavy: autorská