Nový (z)boží / New G(o)ods: Národní cena za studentský design 2008 / Czech National Award for Student Design 2008

termín: 2008/07/29 - 2008/09/03
instituce: České centrum Praha
typ výstavy: kolektivní