Andrej Gaj: Výber z tvorby 1970 - 1982

termín: 1982/06 - 1982/07
instituce: Východoslovenská galéria
typ výstavy: autorská