Anna Goliašová - Drobná: Kresby, plastiky

termín: 1971/05 - 1971/06
instituce: Galéria Cypriána Majerníka
typ výstavy: autorská