Along the Frontier / Na Hranici

termín: 1996/09/19 - 1996/11/24
instituce: Galerie Rudolfinum
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava představila díla vycházející z principu instalace, kde rozhodujícím prvkem je použití videa. Čtyři američtí umělci patří k nejvýznamnějším světovým tvůrcům, pracujícím s tímto médiem. Výstava byla představena na 5 místech Evropy, pokaždé ve značně modifikované podobě. Pro expozici v Galerii Rudolfinum vytvořil Francesc Torres navíc speciální multimediální instalaci “(A)Historický prolog k planoucímu životu”.
Výstava byla uskutečněna za podpory Arts America Program of the United States Information Agency.
Výstavu organizovalo International Center of Photography, New York
Kurátoři: Leanne Mella a Charles Stainback, Ivona Raimanová
Dříve v Petrohradě a po Praze putovala výstava dále do:
Varšava, Národní galeri eZacheta, 16.12.1996 - 2.2.1997
Kyjev, Sorosovo centrum současného umění, 8.3. - 3.5.1997
Moskva, Treťjakovská galerie, 28.6. - 13.9.1997