Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

termín: 2008/09/04 - 2008/10/12
instituce: Dům umění v Opavě
typ výstavy: kolektivní