Anna Macková: Život a dílo 1887 - 1969

termín: 1995/05/05 - 1995/06/25
instituce: Suchardův dům
typ výstavy: autorská