Alois Wachsman: Výbor z celoživotního díla: obrazy a kresby 1918 - 1942

termín: 1968/09 - 1968/10
instituce: Oblastní galerie Liberec
typ výstavy: autorská