Na hranách kubismu

termín: 2012/05/10 - 2012/06/24
instituce: Dům umění v Opavě
typ výstavy: kolektivní