Adolf Wölfli: Stvořitel univerza / Creator of the Universe

termín: 2012/02/21 - 2012/05/27
instituce: Dům U Kamenného zvonu
typ výstavy: autorská