Anna Poláková-Fraňová

termín: 1988/10
instituce: Galéria a predajňa SFVU Dielo
typ výstavy: autorská