Anna Poláková-Fraňová: Výber z tvorby / Válogatás

termín: 1987
instituce: Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum
typ výstavy: autorská