Ondřej Brody a Evžen Šimera: Už nejsme buzíci

termín: 2003/05/27
instituce: Galerie Jelení
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
výstava připravená jako performance