Odhalení busty V. A. Šrůtka

termín: 2012/12/15
instituce: Hlinná u Litoměřic

poznámka:
autor busty: Libor Pisklák