Ano v bílém? Svatební šaty a doplňky ze sbírek muzea

termín: 2012/09/20 - 2013/01/27
instituce: Hrad Špilberk
typ výstavy: nevýtvarná

poznámka:
Ano v bílém? (svatební šaty a doplňky ze sbírek Muzea města Brna)
je název výstavy o svatbách, svatebních oděvech a módních doplňcích, o výbavách nevěst v minulosti a dnes. Co se nosilo tenkrát a nyní, kdy se nevěsty rozhodly pro bílou barvu šatu a kdy ji nahradila barva jiná?
Svatby byly a jsou společenskou událostí, která hraje prim ať už v soukromé nebo ve veřejné sféře. Díky společenským toaletám, hostinám a darům se pozornost veřejnosti obrací k tomuto aktu životní změny partnerů jako k fenoménu zážitku. Na výstavě nalezneme především módní přehlídku svatebních šatů nevěst, ale také statistické informace, které dokládají věk uzavírání sňatků a sociální postavení budoucích manželských párů, počet uzavíraných sňatků v naší zemi a ve městě Brně zvlášť.
Můžeme vyhodnotit rovněž význam vkladu výbav, který podpořil začátky společné cesty manželského páru. Vedle historických svatebních šatů se nechejme oslovit těmi současnými autorskými. Inspirujme se přehlídkou svatebních oznámení a porovnejme svatební páry na starých fotografiích s uměleckými snímky dnešních špičkových fotografů. A zahloubejme se nad citáty o lásce a manželství. Obdivujme se kráse dobových i současných šperků Marie a Ladislava Olivových, ale i novodobým svatebním kabelkám Lucie Hlavinkové.
A konečně se můžeme přesvědčit i o tom, v jak půvabnou svatební síň se proměnila Královská kaple na hradě Špilberku.