Nově restaurovaná díla barokního umění

termín: 1995/02/21 - 1995/05/21
instituce: Dům U Kamenného zvonu
typ výstavy: kolektivní