Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (II. Výtvarné umění 19. století)

termín: 2012/10/25 - 2013/03/31
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
http://www.olmuart.cz/MUO/VYSTAVY/archiv-vystav/archiv-2012-jubilejni-vystava/

Muzeum umění Olomouc 1951—2011 (II.) Výtvarné umění 19. století
Muzeum moderního umění | Mansarda

Podobně jako je tomu u sbírek starého umění také kolekce výtvarné kultury 19. století, o niž pečuje Muzeum umění, má tři majitele. Vedle olomouckého arcibiskupství s jeho sbírkovými okruhy v Olomouci a na kroměřížském zámku je v muzejních depozitářích drobná, leč pozoruhodná soukromá sbírka a samozřejmě také sbírky státní. V arcibiskupských sbírkách jsou významné především tři okruhy, u nichž je možné sledovat systematickou sběratelskou činnost: soubory grafických listů vztahujících se k zahradní kultuře, která byla zejména v prostředí obou kroměřížských zahrad aktuální od konce 18. do poloviny 19. století. Dále malířská portrétní tvorba a konečně hudební sbírka s notovými záznamy Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena ad. Perlou soukromé sbírky je charakteristické dílo předního představitele barbizonské školy Gustava Courbeta. Pro vznik muzejní sbírky byla zase důležitá především dvě období: Léta po roce 1900, kdy mohlo Historické muzeum města Olomouce (jeden z předchůdců Muzea umění) nakupovat z výstav, které tady pořádala Společnost přátel umění v Olomouci. A doba po založení Galerie výtvarného umění (dalšího muzejního předchůdce) v roce 1951, kdy se součástí veřejných sbírek stala řada děl získaných převody nebo nákupy. Výtvarná kultura 19. století nebyla v novodobé Olomouci nikdy (vyjma dokumentace architektury) systematicky sbírána. Přesto sbírky obsahují mnohá kvalitní díla především od středoevropských (německých, rakouských a českých umělců). Doplňují je dvě kolekce japonského umění – arcibiskupská a státní – zaměřené vedle tradiční grafiky také na slonovinu.