Anna Kocourková, Karel Kocourek: Umění v prostoru - Grenzgänge

termín: 2002/08/15 - 2002/09/15
instituce: Galerie města Plzně
typ výstavy: kolektivní