Nová tapiserie

termín: 1991/10
instituce: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
typ výstavy: kolektivní