Art Lace in Czech + Slovak Textiles

termín: 1993/04/28 - 1993/05/17
instituce: Peterborough Museum
typ výstavy: kolektivní