Náchodský výtvarný podzim. 29. přehlídka umění regionu

termín: 2012/11/23 - 2013/01/06
instituce: Galerie výtvarného umění v Náchodě
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
zámecká jízdárna