Obrazárna městského muzea ve Skutči

termín: 2012/11/14 - 2013/03/31
instituce: Východočeská galerie v Pardubicích
typ výstavy: kolektivní

poznámka:

Sbírku obrazů Městského muzea ve Skutči tvoří z podstatné části dar skutečského podnikatele a sběratele Jana Zvěřiny z let 1954 až 1966. Až na naprosté výjimky se jedná o díla neznámá, nepublikovaná a dosud téměř nevystavovaná. Podstatnou a zároveň i nejvýznamnější část sbírky tvoří kolekce českého malířství 19. století, kterou tvoří obrazy českých malířů období romantismu – Josefa Navrátila, Augusta Bedřicha Piepenhagena a Charlotty Piepenhagenové. Jednou ukázkou je doložena i tvorba jejich předchůdce, významného malíře 18. století, Norberta Grunda. Sběratelský zájem bratrů Zvěřinových se soustředil především na krajinomalbu 19. a počátku 20. století. Na kolekci krajinomaleb J. Navrátila a A. B. Piepenhagena navazuje reprezentativní ukázka malby Maxe Haushofera, profesora krajinářské školy pražské Akademie, učitele slavného pedagoga AVU Julia Mařáka. Ten je ve sbírce zastoupen dvěma typickými uhlovými kresbami. Česká krajinomalba 19. století je však představena i dílem Antonína Chittussiho, Antonína Waldhausera, Bedřicha Havránka a kresbou Adolfa Kosárka. Figurální malířství 19. století dokládají drobnější malířské kompoziční skici Jaroslava Čermáka a Karla Purkyně, krásný figurální akvarel Josefa Mánesa …