Agricultura in notitia. Století zemědělského výzkumu a knihovny

termín: 2012/09/20 - 2012/12/31
instituce: Národní zemědělské muzeum
typ výstavy: nevýtvarná

poznámka:

Výstava ke 100. výročí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

13. dubna 1912 byl výnosem rakousko-uherského Ministerstva orby č. 15190 dán impuls k zakládání zemských zemědělských účtáren. 1. ledna 1913 začal v Čechách působit Ústav pro zemědělské účetnictví českého odboru Zemědělské rady pro Království české pod vedením Ing. Dr. Vladislava Brdlíka. V roce 1919 byl nařízením vlády č. 400 z 15. července zřízen v Republice československé jediný Zemědělský ústav účetnicko - spravovědný v Praze sloučením dosavadních tří účetních ústavů (Praha, Brno, Opava). Dne 11. června 1926 byl dalším významným aktem, a to schůzí ústředního výboru Československé akademie zemědělské, schválen statut a řády Ústřední slovanské zemědělské knihovny a čítárny ČAZ.

Čas nezadržitelně ubíhal, 21. století zastihlo obě původní instituce vícekrát přejmenované. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky a Ústav zemědělských a potravinářských informací se v roce 2008 spojily v ústav jediný – v Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Tento ústav nejen, že pokračuje v činnosti započaté oběma prvorepublikovými institucemi, ale moderními prostředky se snaží své činnosti a služby rozvíjet tak, aby co nejlépe sloužil nejen státní správě, ale i široké veřejnosti.

Výstava Agricultura in notitia je rozdělena do dvou částí. V první je možné se seznámit s dokumenty k historii obou ústavů, ve druhé s mapami, restaurovanými historickými tisky, ex libris, obrazovými publikacemi, kuchařkami a dalšími dokumenty k různým zemědělským oborům, které ve svých fondech uchovává Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI. Výstavu doplňují exponáty Národního zemědělského muzea, především z jeho poboček na zámku Kačina (Muzeum českého venkova), ve Valticích (Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí) a na zámku Ohrada (Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství).

Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla.