Arcimboldo: Artista milanese tra Leonardo e Caravaggio

termín: 2011/02/10 - 2011/05/22
instituce: Palazzo Reale
typ výstavy: autorská