Włodzimierz Majakowski: Życie i twórczość

termín: 1977/12/12 - 1978/02/12
instituce: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
typ výstavy: autorská