Generace Osmy, Tvrdošíjných a Umělecké besedy ze sbírek Národní galerie v Praze

termín: 1976/09/09 - 1976/11/14
instituce: Oblastní galerie v Liberci
typ výstavy: kolektivní