Objevená minulost

termín: 1976/12
instituce: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Badatelské výsledky v oblasti umění pozdní gotiky a počátků renesance