Antonín Oth, Ivan Kolman: Sklo

termín: 1971
instituce: Galerie mladých, Mánes
typ výstavy: kolektivní