Architektura polských horských ozdravoven

termín: 1977/02
instituce: Národní technické muzeum
typ výstavy: kolektivní