Z tvorby severomoravských umělců - malby, grafika, plastika

termín: 1977/09/16 - 1977/09/22
instituce: Galerie Dílo
typ výstavy: kolektivní