Anna Chromy: Kresba a malba

termín: 1989/11
instituce: Dom Slovenskej kultúry
typ výstavy: autorská