Ohlasy VŘSR v sovětském výtvarném umění

termín: 1977/12
instituce: Státní oblastní archiv
typ výstavy: kolektivní