Angažovaná kresba a grafika k 60. výročí VŘSR

termín: 1977/12
instituce: Výstavní síň Stuhy a prýmky
typ výstavy: kolektivní