Tomislav Laux: Obrazy, plastiky & Zdeněk Chmelař: Plastiky, reliéfy, kresby

termín: 2013/07/18 - 2013/09/01
instituce: Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
typ výstavy: kolektivní