Obrazy členů výtvarného kroužku ZK Karosa

termín: 1978/01
instituce: Závodní klub Karosa
typ výstavy: kolektivní