Arnošt Hrabal: Z grafického díla

termín: 1956/11 - 1956/12
instituce: Slovácké muzeum
typ výstavy: autorská