Neúprosné světlo: Sociální fotografie v meziválečném Československu

termín: 2012/09/14 - 2012/10/28
instituce: Leica Gallery Prague
typ výstavy: kolektivní