Alina Szapocznikow

instituce, obec, adresa
Muzeum Sztuki w Łódzi, Lodž (Łódź), Więckowskiego 36