Andrea Kalinová: Opustená rekreácia

termín: 2014/01/17 - 2013/01/23
instituce: A. M. 180
typ výstavy: autorská

poznámka:
Opustená rekreácia je viacvrstvovým, dlhodobým projektom, v rámci ktorého slovenská umelkyňa Andrea Kalinová spracováva priam až vedeckou metódou problematiku architektonických pamiatok Trenčianskych Teplíc.

Ťažiskom tohto projektu je práca so špecifickými geografickými a historickými vlastnosťami miesta, problematika oživovania génia loci zanikajúcich a stratených objektov prostredníctvom manipulácie diváka a jeho vnímania existujúcej reality za využitia efemérnych výtvarných zásahov (zvukové inštalácie, priame nenápadné výtvarné intervencie, či návrhy vlastných architektonických intervencií), a ich dokumentácie vo forme videí a fotografií.
Väčšina projektov Andreji Kalinovej je spojená s výrazným umeleckým gestom, intervenciou vo verejnom priestore, zámernou aktivitou spojenou s hmatateľným výsledkom doprevádzaným participáciou samotnej umelkyne. Tento umelecko-aktivistický, participatívny aspekt autorka postupne v Opustenej rekreácii opúšťa v prospech introvertnejšie zameraného (pseudo)vedeckého, na spolupráci s odborníkmi z príbuzných odvetví (architekti, reštaurátori, teoretici architektúri, vizuálni umelci, dizajnéri atď.) založenom, prístupe, ktorý sa vyznačuje pasívnejším, skôr vecne konštatujúcim, nezaujato dokumentujúcim status quo skúmaného prípadu.
Výstava v a.m.180 predstaví verejnosti prostredníctvom fotografií a videa autorkin priam až nekritický, silnou nostalgiou za časmi minulými poznačený, pohľad na jednu z najvýraznejších modernistických architektonických pamiatok Trenčianskych Teplíc – liečebný dom Machnáč od architekta Jaromíra Krejcara. Jej pohľad bude doplnený záznamom zvukovej inštalácie Gabriely Zigovej Inside stories, ktorú realizovala počas workshopu Opustenej (re)kreácie v priestoroch liečebného domu Machnáč.
Umelecká tvorba a vybraná tematika Andreji Kalinovej je v kontexte slovenského súčasného umenia jedným z mála príkladov programového umeleckého aktivizmu vedome sa vyjadrujúceho k pálčivým problémom súčasnej spoločnosti, predovšetkým jej transformácie po roku 1989.

V rokoch 1999 – 2006 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre fotografie a iných médií v Ateliéry výtvarnej fotografie Miloty Havránkovej.
V súčasnosti dokončuje interné doktorandské štúdium na Katedry Intermédií a multimédií VŠVU. Témou jej dizertačnej práce je prienik medzi výtvarným umením a urbánym aktivizmom. Vo svojej tvorbe sa zaoberá pamäťou miesta a oživovaním už zabudnutých priestorov. V roku 2011 iniciovala projekt Abandoned (re)creation / Opustená (re)kreácia, ktorý sa zaoberá propagáciou a záchranou ohrozenej funkcionalistickej architektúry v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice.
Viac info k projektu na: http://www.abandonedrecreation.com

-----------
K výstavě viz též: http://www.lidovky.cz/opusteny-skvost-ceske-architektury-d79-/kultura.aspx?c=A140122_143806_ln_kultura_oka