William Hogarth a jeho současníci

termín: 1978/04/11
instituce: Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
typ výstavy: kolektivní