Anna Skoumalová: Kresby

termín: 1978/06 - 1978/07
instituce: Botanický ústav ČSAV
typ výstavy: autorská