Nablízko a nadostřel 3

termín: 2013/05/26 - 2013/08/04
instituce: Sýpka Klenová
typ výstavy: kolektivní