Ars Judaica Bohemiae

termín: 1968
instituce: Slovenské národné múzeum
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Zimná zahrada