Wlastimil Hofman

termín: 1947/02
instituce: Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
typ výstavy: autorská

poznámka:
jeho poslední výstava,
katalog k ní napsal přítel Jiří Karásek